Comments

irrabg 12/5/2014 3:50:03 PM

Мениджърският екип на ИРРА Солюшънс включва специалисти, придобили професионалния си опит в следните области: Управление на проекти и дизайн на бизнес процеси Управление на връзки с клиенти Информационни технологии Продажби Управление на човешки ресурси Разработване на софтуер Уеб дивелопмънт и мобилни приложения В основата на високото качество на обслужването са опитът, уменията и личностното развитие на служителите ни. ИРРА Солюшънс ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 Контакти Адрес: гр. София бул. Петко Каравелов 46, бл.20, вх.1, ап.1 Tелефон: + 359 892 45 99 99 Е-mail: office@irra.bg ivo.radev@irra.bg